Hạt rệp nối dây điện thoại hoặc dây mạng (1 gói 100 hạt)

Hình ảnh Hạt rệp nối dây điện thoại hoặc dây mạng (1 gói 100 hạt)

Đặc tính sản phẩm

 • Thương hiệu : OEM
 • SKU : OE680ELAA4YHNIVNAMZ-9137431
 • Dòng sản phẩm : Hạt rệp nối dây điện thoại hoặc dây mạng (1 gói 100 hạt)
 • Loại bảo hành : No Warranty

Thông tin nổi bật:

 • Hạt rệp dùng nối dây điện thoại hoặc nối dây mạng lại với nhau
 • 1 gói 100 hạt
 • Tăng cường khoảng cách liên lạc cho dây mạng hoặc dây điện thoại
 • Hỗ trợ qua Facebook

  60.000 ₫

  Hạt rệp dùng nối dây điện thoại hoặc nối dây mạng lại với nhau, 1 gói 100 hạt, tăng cường khoảng cách liên lạc cho dây mạng hoặc dây điện thoại